Load Center

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Load Center

Load-Center_ZBE

Consumer Boxes

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Meter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

High voltage

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

High voltage

Polymer-Arrester_03

High voltage

Polymer-Arrester_02

High voltage

Polymer-Arrester_01

High voltage

Line-Insulator-57-2L

High voltage

Insulator-53-1

High voltage

Insulator-52-1

Conduit

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Ventilator

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Switch Socket

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Switch Socket

ZBG4005

Switch Socket

ZBG955

Switch Socket

ZBG945

Switch Socket

WKG1092-250

Switch Socket

WKG04

Switch Socket

68029

Switch Socket

10919K

Switch Socket

6806

Switch Socket

6804

About us

บริษัท ไพบูลย์กิจธนา จำกัด PAIBOONKIJTHANA CO.,LTD เป็น ผู้ผลิต ผู้แทนจำหน่าย และ นำเข้าสินค้าอุปกรณ์ไฟฟ้า ด้วยประสบการณ์ในธุรกิจด้านอุปกรณ์ไฟฟ้า ตั้งแต่ พศ 2546 ปัจจุบันเราให้คำปรึกษาแนะนำการวางแผน การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าใน หมู่บ้านจัดสรร โรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม หรือหน่วยงานขนาดใหญ่ต่างๆ ด้วยมาตรฐานคุณภาพสินค้าที่ดี สวยงาม และ มีความปลอดภัย พร้อมการจัดหาอุปกรณ์ไฟฟ้าจำนวนมาก สำหรับโครงการขนาดใหญ่ ด้วยสต็อคสินค้าขนาดใหญ่ของเรา ทำให้คุณทำงานได้อย่าง มั่นใจ และ ต่อเนื่อง

อ่านเพิ่มเติม

DOWNLOAD

PRODUCT INDUSTRY ELECTRIC CATALOG 2018