สินค้า

ตะแกรงลวดแสตนเลส

รายละเอียด ตะแกรงลวดแสตนเลส Plain Weave

ประโยชน์ที่นำไปใช้ 
สำหรับทำมุ้งลวด กั้นแมลง เลี้ยงแมลง กรองสี กรองน้ำ กรองลม กรองแป้ง กรองน้ำมัน กรองน้ำตาล กรองเคมี กรองปูน กรองของเสียง กรองโลหะ กรองเครื่องสำอาง ตากอาหาร งานตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ กันสิ่งของหรือสัตว์น้ำในน้ำ หัวเตาแก๊ส หูฟัง หลอมพลาสติก หลอมของเหลว เป่าพลาสติก

ST 1 X 10

Mesh 1, Diameter 3 mm    Opening 25 mm

ST 1 X 16

Mesh 2, Diameter 1.6 mm    Opening 25 mm

ST 1 X 10

Mesh 1, Diameter 3 mm    Opening 25 mm

ตะแกรงลายเสื่อ

รายละเอียด ตะแกรงทอลายเสื่อ Dutch Weave

ประโยชน์ที่นำไปใช้ สำหรับหลอมพลาสติก หลอมของเหลว
วัตถุดิบที่สามารถทำได้ สแตนเลส SUS 304

ST 12 X 70

Mesh 12 x 70
Diameter 0.5 x 0.4 mm

ST 14 X 90

Mesh 14 x 90
Diameter 0.45 x 0.3 mm

ST 24 X 110

ตะแกรงลวดสังกะสี

รายละเอียด ตะแกรงลวดสังกะสี

ประโยชน์ที่นำไปใช้ 
สำหรับทำมุ้งลวด กั้นแมลง เลี้ยงแมลง กรองสี กรองน้ำ กรองลม กรองแป้ง กรองน้ำมัน กรองน้ำตาล กรองเคมี กรองปูน กรองของเสียง กรองโลหะ กรองเครื่องสำอาง งานตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ กันสิ่งของหรือสัตว์น้ำในน้ำ 
วัตถุดิบที่สามารถทำได้ สังกะสี SPG 

ตะแกรงลวดตัดกลม

ประโยชน์ที่นำไปใช้
หลอมพลาสติก หลอมของเหลว
วัตถุดิบที่สามารถทำได้ สแตนเลส SUS 304

ตะแกรงลายเสื่อตัดกลม

ประโยชน์ที่นำไปใช้
ประโยชน์ที่นำไปใช้ สำหรับสำหรับหลอมพลาสติก หลอมของเหลว
วัตถุดิบที่สามารถทำได้ สแตนเลส SUS 304วัตถุดิบที่สามารถทำได้ สแตนเลส SUS 304

ตะแกรงทองเหลือง

ตะแกรง 6 เหลี่ยม

ตะแกรงเชื่อม

รั้วเขียว PVC